Danıştay Başkanı Yiğit: Adalet, bir hakkın tespiti ve sahibine teslimidir

Danıştay Başkanı Yiğit: Adalet, bir hakkın tespiti ve sahibine teslimidir

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, son yıllarda Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerin çalışma mekanlarının modern ve ferah şekilde yeniden inşa ve ihya ediliyor olmasının, teknolojik ve bilişim altyapısına verilen önemin, devletin yargılama faaliyeti ve adalet hizmetinin hızlı ve sağlıklı yürütülmesine verdiği önemi gösterdiğini bildirdi.

Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından yüksek mahkeme, danıştay ve yüksek idare mahkemelerin başkan, üy/e ve temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ankara’da 1 Ekim Pazar gerçekleştirilen terör saldırısı girişimini şiddet ve nefretle kınayarak saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifa dileyen Yiğit, teröristler ve destekçilerinin Türk yargısının adaletinden kaçamayacaklarını söyledi.

Yiğit, tüm dünyada mahkemelerin yegane görevinin nihai olarak adaleti tesis etmek olduğunu belirterek adaletin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din farkı gözetmeksizin tüm insanları ortak paydada buluşturan en önemli evrensel değer ve erdem olduğunu kaydetti.

“Adalet, bir hakkın tespiti ve sahibine teslimidir”

Kendi anlayışlarına göre adaletin mülkün temeli olduğunu bildiren Yiğit, şöyle devam etti:

“İnsanlığın huzuru ve refahı, bireylerin hak ve özgürlüğünün korunması, güçlü bir ekonomi ve iyi işleyen, sağlam bir demokrasi, başka bir ifadeyle bireysel, toplumsal ve siyasal hayatın dengesinin sağlanması ancak adaletle mümkündür. Adalet, bir hakkın tespiti ve sahibine teslimidir. İdare hukukunun dayanağını teşkil eden hukuk devleti ilkesinin de nihai amacı, adaletli bir devlet oluşturmak, temel hak ve özgürlükler bakımından huzur ve güven içinde yaşayan bir toplum inşa etmektir. Hukuk devletini etkili biçimde hayata geçirmenin en önemli yollarından biri de adaletin arandığı nihai merciler olan yargı kurumlarından biri olan idari yargıdır. Devletlerin yürütme organının ve bir bütün olarak idarenin tüm işlem ve eylemlerinin yargı yoluyla denetimini yerine getiren idari yargı mercileri birey karşısında güçlü bir konumda olan devlet kurumlarının adil bir hukuk içinde dengede tutulmasına, demokrasinin güçlenmesine ve korunmasına vesile olmaktadır.”

Yiğit, bu yıl 155’inci kuruluş yıl dönümü kutlanan Danıştayın bugüne kadar hukuk devletinin güçlendirilmesinde, insan haklarının korunmasında, adaletin tecellisinde ve Türkiye’de idare hukukunun gelişmesinde etkin görevler üstlendiğini ve üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

Danıştay mensupları olarak bu görevi yerine getirirken, sürekli kendini geliştirmenin ve yenilenmenin aracı olan eğitimin öneminin farkında olduklarını belirten Yiğit, adalet hizmetinin kalitesinin, hukuk eğitiminin ve meslek içi eğitimin kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu bildirdi.

Yiğit, meslek mensuplarının ve idari personelin ihtiyaç duyduğu konularda hizmet ve meslek içi eğitimlerin, kültürel faaliyet ve bilimsel toplantıların devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda adalet tevzi etmekle görevli olan ve Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerin çalışma mekanlarının modern ve ferah şekilde yeniden inşa ve ihya ediliyor olması, teknolojik ve bilişim altyapısına verilen önem, devletimizin yargılama faaliyeti ve adalet hizmetinin hızlı ve sağlıklı yürütülmesine verdiği önemi de göstermektedir. Adaletin doğru, hızlı ve etkili tesisine katkı sunacağına inandığımız hizmet ve meslek içi eğitim programlarını, çalıştay, seminer, sempozyum gibi bilimsel toplantılarımızı, sergi vesaire biçimlerde icra edilecek kültürel ve sosyal faaliyetleri daha uygun şartlarda gerçekleştirebileceğimiz müstakil bir yapı olan Danıştay Eğitim Tesisinin açılışını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında bugün değerli misafirlerimizin iştirakiyle gerçekleştiriyor olmanın memnuniyetini ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

500 kişilik salon ile 100’er metrekarelik 2 toplantı salonunu içinde barındırıyor

Seminer programının kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisinin açılış törenini gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Yiğit, eğitim tesisine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 155’inci kuruluş yıl dönümünde Danıştaya kazandırılan tesis, 7 bin 143 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde 4 bin 795 metrekare inşaat alanına sahiptir. Bina içerisinde bir adet 500 kişilik çok amaçlı salon, fuaye alanı, 150 metrekare alana sahip açık teras, 2 adet 100’er metrekare alana sahip toplantı salonu, makam odası, mutfak, mescit, depolama alanları, açık ve kapalı otopark bulunmaktadır.”

Eğitim tesisinin Danıştaya kazandırılması için desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunan Yiğit, tesisin her aşamasında özverili çalışma sergileyen herkese teşekkür etti.

Yiğit, “Bilimsel toplantılarıyla hizmet ve meslek içi eğitimin, yargı hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasındaki önemi gözetildiğinde bu tesisin sağladığı imkanlarla Danıştayın gerçekleştirmeyi planladığı eğitim faaliyetleri ve seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar yeni bir ivme ve verimlilik kazanacaktır.” dedi.

Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği çatısı altında gerçekleştirdikleri etkinliklerin önemine dikkati çeken Yiğit, birliğin kuruluş ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Danıştayının 1987’den itibaren birliğin üyesi olduğunu belirten Yiğit, düzenlenen Bağımsız İdare Otoritelerinin İşlemlerinin Yargısal Denetimi konulu seminerde, birliğe üye ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulduğunu, farklı modellerin incelendiğini ve belirlenen sorunlu alanların müzakere edildiğini söyledi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir